PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma

Koulutusohjelmassa on fokuksessa positiivinen ja rohkea johtaminen.

Seuraava avoin ryhmävalmennusohjelma käynnistyy keväällä 2023:
I jakso 30.3 klo 9–16
II jakso 19.4 klo 9–16
III jakso 24.5. klo 9–16.

Ensimmäinen jakso on lähipäivänä Helsingissä Radisson Blu Royal Hotelissa ja kaksi seuraavaa jaksoa verkossa.

Positiivisen psykologian verkkoluento etukäteistehtävänä.

HUOM. Early Bird – nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 28.2.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
2470 euroa / hlö (+ alv 24%).

Valmennukseen sisältyy lähipäivän tarjoilut sekä sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinta:
samasta organisaatiosta kaksi tai useampia osallistujia: 2370 euroa / hlö (+ alv 24%).

Todistus:
Saat valmennuksesta todistuksen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta.
Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Mistä tunnistaa huippumenestyvän organisaation?

Hyvinvoivasta, pystyvästä ja rohkeasta henkilöstöstä. 
Koulutusohjelmassa on fokuksessa positiivinen ja rohkea johtaminen.

Positiivinen ja rohkea johtaja

 • Ymmärtää miten ihmissuhteet, asenteet, toimivat vuorovaikutustavat, käyttäytyminen ja arvot vaikuttavat tulokseen, suorituskykyyn ja
 • Rakentaa hyvinvoivia, suorituskykyisiä ja uudistuvia tiimejä, joissa välitetään toisista ja toiminta on mutkatonta à Yhdessä olemme enemmän
 • Vahvistaa itsetuntemistaan ja oman mielen sekä itsen johtamisen taitojen kehittymistä.

Kenelle:

Esihenkilöille, johtajille, tiimien vetäjille, päälliköille, esihenkilötyöhän tähtääville ja kaikille, jotka haluavat kehittää johtajuustaitoja ja itsensä johtamista tai olet kiinnostunut rohkeasta ja positiivisesta vaikuttamisesta.

Hyödyt

Esihenkilölle

 • Saat taidot ja työkalut toimia positiivisena ja rohkeana johtajana.
 • Saat vahvan ja ihmisläheisen esihenkilötyön mallin ja vertaistuen, jossa luodaan loimet onnistuneelle johtamistyölle.
 • Lisäät ymmärrystä itsestäsi ja miten omalla ajattelulla ja arvostavalla tunneilmaisulla rakennat turvallisen ilmapiirin, jossa mahdollistuu ihmisten menestys, työn imu, tuottavuus, innovatiivisuus, muutosketteryys ja joustavuus. Lisäksi
 • Hyvinvointisi, suorituskykysi ja oma autenttinen johtajuutesi vahvistuvat.

 

Organisaatiolle

 • Johtamiskulttuuri ja esihenkilötyö yhdenmukaistuu ja vahvistuu
 • Vahvistaa työn imua, hyvinvointia ja  henkilöstökokemus paranee

Miten toteutamme valmennuksen?

 • Valmennus on matka ihmiskeskeiseen positiiviseen ja rohkeaan johtajuuteen. Avaamme käytännönläheisesti, mitä on positiivinen ja rohkea johtaminen
 • Rakennamme taidot, tuemme ajattelun avartumista ja harjoitellaan käytännön työkaluilla.
 • Pysähdytään ja tunnistetaan toimivat johtamismallit sekä toisaalta pysähdytään myös omiin johtamisvarjoihin. Fokusoidutaan johtamispotentiaalin vahvistamiseen ja toimimattomista malleista luopumiseen.
 • Tutustutaan omaan ajatteluun ja toimintatapoihin, sekä edistetään oman mielen hyvinvointia ja tunteiden vaikutusta johtamisessa

Kivijalkana psykologisen turvallisuuden ymmärtäminen, tiedot ja taidot ja jokainen voi tulla omana itsenään valmennukseen → mallinnetaan miten turvallisuus, oma autenttinen minä / johtajuus vaikuttaa organisaatiosi onnistumiseen!

 Me tuomme loimet ja sinä kudot kankaan, raita kerrallaan!

 

Valmennus on monimuotoinen sisältäen:

 • Verkkoluennon positiivisen psykologian voimasta
 • Livevalmennuspäivät verkossa tai lähipäivinä sisältäen alustuksia, keskusteluja, ryhmätöitä ja käytännön harjoittelua.

Työkaluja ja käytännön harjoittelua sekä paljon keskustelua!

 • Itsenäistä työskentelyä verkkoluennon, kirjojen ja reflektioiden merkeissä.
 • Lisäksi kirjapiirien toteutukset pienryhmissä.

 

Miksi osallistuisin PeopleUP Leader valmennukseen?

 • Valmennus, joka koskettaa, muuttaa ajatteluasi ja mahdollistaa sinun ja organisaatiosi tulevaisuuden huippumenestyksen.
 • Henkilökohtainen matka, oman itsen ja johtajuuden ymmärtämisen vahvistuminen sekä sen vaikutukset ympäristöön sekä liiketoimintaan.
 • Käytännön vaikuttavuus – yksilön kehitys ja organisaation menestys/tuottavuus, vaikutus työnantajabrändiin.
 • Valmentajina positiivisen ja rohkean johtamisen asiantuntijat, jotka yhdistävät positiivisen psykologian opit liike-elämä- ja organisaatiolähtöisesti.

Valmennuksen moduulit:

Dynaamisuus

 • Työn imu hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perustana
 • Positiivinen ja rohkea johtaminen dynamiikan mahdollistajana
 • Myönteisen tunneilmapiirin rakentaminen – on useita tapoja rakentaa ja tuhota se
 • Näkökulman vaihtamisen taito, kun ratkaisukeskeisyys on kadoksissa
 • Työkaluja, joilla tuet tiimiläisten onnistumista ja pystyvyysuskoa

Kuka olen ja miten kehityn?  

 • Tunne itsesi ja ymmärrä muiden ajattelua sekä toimintaa
 • Aitous ja mutkattomuus voimavarana
 • Kasvun asenne ja uudistumisen mahdollistaminen
 • Vahvuuksien johtaminen ja mitä tehdä, kun yli- tai alisuoritetaan vahvuuksia
 • Oma hyvinvointi, jaksaminen ja rohkeat rajat – inhimillisyyden periaate, itsemyötätunto ja valokeila rakentavaan ajatteluun

Rohkeus aitoon johtajuuteen / verkossa

 • Psykologisen turvallisuuden rakentaminen tiimiin
 • Yhteistyön ja luottamuksen lisääminen – luottamuksen perustan rakentaminen ja onnistunut palaute
 • Johtamisen ”raadollisuus” – resilienssin voimavarat käyttöön
 • Haasteista nouseminen – miten nujerran omat varjoni ja annan tilaa uusille toimintamalleille. Ajattelu- ja tunne-esteiden voittaminen sekä häpeän ymmärtäminen ja sen sietokyvyn parantaminen.
 • Empatia ja välittäminen arjen johtamisessa – arvostava, inhimillinen ja jämäkkä kohtaaminen

Valmennus pohjautuu hyvinvoinnin tieteeseen; positiivinen psykologia, työn imu sekä positiivinen ja rohkea johtaminen. Koulutuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Mira Pakarinen PeopleUp
Vastuukouluttaja Mira Pakarinen
Miralla on syvällistä osaamista positiivisesta psykologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tuloksenteossa sekä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamisesta organisaatioissa. Hän on myös kokenut business coach (PCC).
Ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, aitous ja arvostava lähestymistapa ohjaavat hänen työskentelyään.
Miralla on 20 vuoden kokemus liike-elämästä ja hänellä on takanaan merkittäviä kehitys-, kulttuuri- ja muutoshankkeita, jotka ovat tuottaneet yrityksiin tuloksellisuutta, hyvinvointia, ja työn imua. Hän on kokenut ryhmien ja yksilöiden valmentaja. Asiakkaat arvostavat myös hänen johtamis-, yrittäjä-, ja esimieskokemusta.

Palautteita:

Mielestäni tämä on todella hyvä lähestymistapa ja hyvä perusta. Nyt on aika jättää taakse vanhentunut johtamismalli.

Avoimuus, välittäminen ja keskustelutaidot ovat tärkeitä. Tästä sai paljon hyviä mietteitä pohdittavaksi.

Kiitos, Mira! Tämä oli todella hyvä!

Kiitos paljon, tämä oli esihenkilöä motivoiva ja sain ajatuksia esimiesarkeen vietäväksi!

Koulutus oli erinomainen ja upeata, miten osallistit meidät vaikka olimme etänä. Sain oivalluksia ja ajattelemisen aiheita. Energisoiduin ja olit inspiroiva esimerkki Mira! Kiitos!

Asiantuntijakouluttaja Päivi Inki
Päivi on valmentamisen ammattilainen, kokenut sertifioitu business – sekä agile coach, jolla on tekninen asiantuntijatausta, monipuolista kokemusta työelämän monista eri rooleista ja ympäristöistä.
Päivin erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ihmisen ehtymätön kyky kehittyä ja uudistua, taito vaikuttaa tuloksellisesti omaan ja muiden ihmisten sekä organisaatioiden elämään ja onnistua tavoitteissaan.
Päivin työhistoria sisältää runsaasti henkilökohtaista johtamiskokemusta sekä lisänä sivuammatissaan sukeltajien kouluttajana kertynyttä itsen, erilaisten ihmisten ja akuuttien tilanteiden johtamisen taitoa. Valmentajana hän työskenteleekin usein vaativissa päällikkö-/johtotason kehittämisen hankkeissa, joissa vahvistetaan rohkeaa ja aikaansaavaa johtajuutta, sujuvaa työarkea ja moninaisten tilanteiden hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmisten kestävää toiminta- ja työkykyä sekä elintärkeitä resilienssitaitoja.
Käytännöllisenä ihmisenä Päivi arvostaa ratkaisukeskeisyyttä, tekoja ja toimeenpanoa, sinnikkyyttä ja arvostavaa mutkattomuutta. Hänen toimintansa ankkurina on betoninen luottamus itseen, toisiin ja tulevaisuuteen.

Palautteita:

” Johtaminen on sekä yksinkertaista että ei ole, vähän niin kuin koko työelämä – tai elämä. Päivin johdolla tutkimme johtamisen vastuullista tonttia monista tuoreista näkökulmista ja oivalsimme uusia asioita, joita voi heti soveltaa käytäntöön. Tuli taas pintaa ja rohkeutta tarttua hankaliin tilanteisiinkin ja halua panna toimeksi.”

”Ihmisten johtaminen on vastuullista työtä, sen voi tehdä joko vasemmalla kädellä tai sitten hyvin ja ihmisiin panostaen. Valmennuksessa otimme aikaa ajatellaksemme asiaa yhdessä, tosissaan investoimme rohkean johtamisen kehittämiseen sen sijaan että vain suunnittelisimme sitä. Myös oma rohkeus toimeenpanoon kasvoi melkoisesti ja aion soveltaa oppeja käytäntöön samoin tein.”

Varaa paikkasi koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla oikea koulutus ja täyttämällä lomake. Muistathan ilmoittaa myös osallistujien nimet ja sähköpostit. Saat vahvistuksen ilmoittautumisesta sähköpostiin.