PeopleUP - ihmiseltä ihmiselle

mutkaton tapa huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista

Tarjoamme kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa kumppanuutta työn imun, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen

Monipuolisia ratkaisuja henkilöstön mielenterveyteen, suorituskyvyn kestävään vahvistamiseen ja stressin vähentämiseen. Ennaltaehkäisevästi, yksilöllisesti ja työarkeen sovitettuna.

Hyvinvoiva mieli ja yksilö
=
tuloksekas työyhteisö

Järkevää panostaa mielen hyvinvointiin!

Mielenterveysperustaiset sairauspoissaolot rasittavat työyhteisöjä enemmän kuin koskaan! Merkittävä kokonaiskustannus työnantajille ja inhimillistä pahoinvointia lisäävä sekä voimavaroja vievä ilmiö yksilöille työyhteisöille.

 

Lukuja mielenterveyden haasteista:

Sijoita mielenhyvinvointiin ja säästä n.350€ / sairauspäivä

Työntekijän henkiseen jaksamiseen panostaminen on tuloksellista.

Hyvinvointiin panostaminen vahvistaa työnantajamielikuvaa

• Nykyiset osaajat sitoutuvat ja uusien rekrytointi helpottuu

• Työn imun mukana kasvaa myös työntuottavuus

Sairaspoissaolot tulevat
kalliiksi

Menetettyjä työpäiviä
17-18 milj. vuosittain.

Hyvinvointiin panostaminen vahvistaa työnantajamielikuvaa

• Yksi poissaolopäivä maksaa
200 – 700 € / pv

• Vuosikustannukset yrityksen kokoluokassa
10 hlön = 10 000€
100 hlön = 300 000€ s

Työyhteisön lyhytterapia auttaa nopeasti

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pitkäkestoisia tuloksia jo muutaman kerran käynneillä.

Lyhytterapia keskittyy ratkaisemaan uupumisen syitä

• Räätälöidyt ratkaisukeskeiset työkalut tuottavat muutosta ja korjaavat toimintaa.

• Edistymisen on helppo nähdä, koska ongelmia tarkastellaan käytännöllisestä näkökulmasta.s

Oletko valmis investoimaan ennaltaehkäisevästi
henkilöstön mielenterveyteen ja suorituskykyyn?

Tutustu työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamisen palveluihimme

Mielenpolku

Mahdollistamme työyhteisönne mielen hyvinvoinnin vahvistumisen mielen tutorilla, digitaalisella työkalulla, lyhytterapialla ja mindcoachingilla.
Kaikki haasteet eivät vaadi työterveyttä vaan niitä voidaan tukea ennaltaehkäisevästi Mielen polku -palveluilla!

coaching

Coaching

Tarjoamme laadukkaita coachingkonsepteja ja kuuntelemme sekä kartoitamme asiakaslähtöisesti tarpeenne yksilö- ja ryhmäcoachingpalveluille.

valmennukset

Valmennukset

Tarjoamme tarpeisiinne sovitettuja valmennuksia, jotka räätälöidään organisaationne tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

organisaation kehittaminen

Organisaation kehittäminen

Edistämme työhyvinvointia ja henkilöstöresurssien johtamista kartoittamalla organisaation osaamista sekä työhyvinvointia Työn imun - näkökulmasta.

PeopleUP Mielenpolku

Matalankynnyksen mielenhyvinvoinvointia henkilöstölle!

 Ratkaisuja ennaltaehkäisevästi hyvinvointiin, stressin ja ahdistuksen vähentämiseen ja oman työn hallintaan!

Mielenpolun perustajat Mira ja Anu
Mielenpolun perustajat, Mira ja Anu
TYÖN IMUA

Suorituskyky

Perustamme suorituskyvyn parantamisessa vahvasti positiiviseen psykologiaan – keskiössä ovat ihmisen hyvinvoinnin, voimavarojen ja vahvuuksien edistäminen. Lähestymistavassamme on mukana inhimillisyys ja lämpö.

Inspiroimme työn imua voimavarojen kautta ja  kartoitamme kanssanne juuri teidän organisaatiossanne parhaiten työn imua edistävät voimavaratekijät. 

Hyvinvoinnin kehittämistarpeet voivat painottua yksilön henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen. Vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti voi olla tarpeen paneutua organisaation  johtamistavan, työyhteisön onnistuneen vuorovaikutuksen ja itse työn motivoivan potentiaalin  kehittämiseen. 

PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma

Mistä tunnistaa huippumenestyvän organisaation? 

Koulutusohjelmassa on fokuksessa positiivinen ja rohkea johtaminen.

meditaatio / itsemyötätuntoharjoitus tähän??

PeopleUp blogissa nyt

Johtamisen monet kasvot

Johtamisen monet kasvot

Poikkeusajat ovat tuoneet esille johtamisen ja itsensä johtamisen merkityksen onnistuneessa työn hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Elämämme edelleen sumussa ja siellä navigointi

Lue lisää »

Saatte sijoitetun pääoman takaisin hyvinvointina ja tuloksellisuutena!

Haluatko keskustella palvelujemme hyödynnettävyydestä oraganisaatiossanne?

Ota yhteyttä ajatusten vaihtoon alla olevan lomakkeen kautta.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan PeopleUP markkinointirekisteriin.
Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.