Työn imua! – työhyvinvointikartoitus ja -työpajat

TYÖN VOIMAVAROISTA TYÖN IMUUN - SUORITUSKYKYÄ HYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA

Myönteisellä työhyvinvoinnilla -Työn imulla – on tieteellisesti todistettu yhteys organisaation tuottavuuteen, laatuun ja asiakaskokemukseen.

Hyvinvoivaan ja työn imussa kukoistavaan työyhteisöön panostaminen on kaikin puolin kannattava investointi!

Suurin osa ihmisistä työelämässä voi edelleen hyvin ja kokee työn imua, työpahoinvoinnin lisääntymisestä huolimatta. Organisaatioilla on useimmiten kiitettävästi toimivat mallit työpahoinvoinnin tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Tärkeää on kuitenkin kysyä myös:

  • Kiinnitämmekö riittävästi huomioita myös näihin hyvinvoiviin ihmisiin?
  • Tiedämmekö, mikä saa nämä ihmiset voimaan hyvin?
  • Entä tiedämmekö, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voimme varmistaa heidän voivan hyvin myös jatkossa?
  • Ja mikä tärkeintä, huollammeko aktiivisesti näiden ihmisten työn imua ja suorituskykyä?

Myönteisen hyvinvoinnin, työn imun tila on hyvä tunnistaa ja panostaa sen jatkuvaan parantamiseen. Laadukkaasti rakennettu talokaan ei pysty taistelemaan ajan hammasta vastaan ilman, että sitä jatkuvasti huolletaan. Myös työn imun ylläpitäminen ja vahvistaminen vaatii jatkuvaa ”kuntotarkastusta” ja huolenpitoa.

Työn imulla on myönteinen yhteys suorituskykyyn ja tuottavuuteen

Investoikaa työn imuun ja ansaitkaa tuottoa suorituskykynä ja tuottavuutena

ONKO TEILLÄ TIEDOSSA, MIKÄ ON MYÖNTEISEN HYVINVOINNIN - TYÖN IMUN - JA SITÄ EDISTÄVIEN VOIMAVARATEKIJÖIDEN TILA ORGANISAATIOSSANNE?

PeopleUp auttaa teitä tunnistamaan nämä tärkeät asiat Työn imua! -työhyvinvointikartoituksen avulla.

Mittaamme varsinaisen työhyvinvoinnin subjektiivisen tilan eli työn imun kokemukset. Tämän työhyvinvointi-indeksin avulla tulette tietoiseksi myönteisen hyvinvoinnin tilasta organisaatiossanne.  Indeksin avulla teillä on mahdollisuus myös seurata työhyvinvoinnin kehittämispanostusten vaikuttavuutta.

Autamme teitä tunnistamaan juuri teidän organisaatiollenne merkityksellisimmät työn voimavaratekijät ja niiden toimivuuden arjessanne. Koska työn voimavarat ovat vahvimmin yhteydessä työn imuun, niiden tunnistaminen ja kehittäminen on avainasemassa työn imun edistämisessä. Vaikka keskitymme erityisesti voimavaratekijöihin, emme unohda kuitenkaan merkittävimpien kuormitustekijöiden tunnistamista työpahoinvoinnin ehkäisemiseksi.

Haluatteko hyödyntää Työn Imua! työhyvinvointikartoituksen tuloksia aidosti ja vaikuttavasti?

PeopleUp tukee organisaationne työhyvinvoinnin kehittämistä kartoitukseen kytkettävien Työn imua! -työhyvinvointipajojen kautta.

Henkilöstöä osallistetaan ja heille tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia oman työhyvinvoinnin kehittämiseen ja arjen kehittämisideoiden työstämiseen Voimavarakartan muotoon.

Työpajaprosessi mahdollistaa työhyvinvoinnin kehittämisen vaikuttavana kokonaisuutena niin, että se ei koostu ainoastaan esimerkiksi työhyvinvoinnin tukitoiminnoista (mm. työterveyshuolto, virkistystoiminta, liikunta- ja ravintoedut).

Voimme tukea työhyvinvointia myös tilanteeseen sopivien valmennusten tai coachingin avulla.

Hakanen J J, Koivumäki J. (2014). Engaged or exhausted – How does it affect dentists’ clinical productivity? Burnout Research.
(Available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058614000035)

Nimeke: Digisti työn imuun? – Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä
Digital path to work engagement? Study of the linkage between employee well-being and productivity in a financial service company
Tekijä(t): Ahola, Salla ; Eskelinen, Juha ; Heikkilä-Tammi, Kirsi ; Kuula, Markku ; Larjovuori, Riitta-Liisa ; Nuutinen, Sanna
Päiväys: 2018
Pysyvä linkki tähän tietueeseen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8262-2

 

On tärkeä tunnistaa, mitkä voimavaratekijät edistävät työn imua parhaiten juuri teidän organisaatiossanne

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää. Voit varata ajan myös ilmaiseen konsultaatioon (20 min.) ajatusten vaihtoon. Mainitse siitä yhteydenottolomakkeella.

    Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan PeopleUP markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.

    Tutustu tapahtumiin

    Tutustu blogiin