PeopleUP Mielenpolku

Hyvinvinvoiva mieli ja yksilö = menestyvä työyhteisö

Mutkaton matalankynnyksen ennaltaehkäisevä tuki yksilön hyvinvointiin ja työyhteisön menestykseen.  

Haasteiden ja ongelmien tilalle ratkaisuja, taitoja, näkökulmia, vahvuuksien hyödyntämistä, potentiaalin vahvistamista,  onnistumisia, vahvistunutta suorituskykyä ja hyvinvoivia työntekijöitä.  Myönteistä työn imua!


Vahvistamme henkilöstön itsensä johtamista mielenterveyden, työn hallinnan, palautumisen, sosiaalisten taitojen vahvistumisen ja suorituskyvyn kautta.

Matalankynnyksen palvelu työyhteisöjen muuttuviin tarpeisiin!
Oikea-aikainen tuki, juuri silloin kun yksilö, tiimi tai työyhteisö sitä tarvitsee!

OTSIKKO??

Ota yhteyttä

suunnitellaan yhdessä sopiva
kokonaisuus teille

Mielenpolun digityökirja käyttöön

nopea tuki yksilön työarjessa

Joustavasti sovitut työyhteisön lyhytterapiatapaamiset

ratkaisut työssä jaksamiseen

Tuloksena

hyvinvoiva työyhteisö – tuloksellinen organisaatio

mielenpolku Mira ja Anu

Minkä vuoksi PeopleUP Mielenpolku palvelu?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Kaikki työelämän kolhut ja mielenterveyden haasteet eivät vaadi työterveyttä.
 • Niitä voidaan tukea ennaltaehkäisevästi hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävällä
   • Mielenpolku digitaalisella työkalulla + mielen tutorilla ja
   • Työelämän lyhytterapialla  
 • Näillä tukitoimilla työtekijöiden vireystila saadaan normalisoitua ja vakavissa pahoinvoinnin tilanteissa työntekijät ohjataan työterveyden piiriin.  
 • Mielenpolun digitaalinen työkirja auttaa mielen lukkojen avaamisessa, mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja mielentaitojen vahvistamisessa
 • Harjoitukset ja työkalut ovat toimivia, hyvinvoinnin tieteeseen ja tutkittuun tietoon perustuvia.
 • Yhdistämme digitaalisessa työkirjassa työntekijän itsensä johtamisen syventämisen ja monipuoliset käytännönläheiset harjoitukset. 
 • Digitaalinen työkirja on mutkaton ja nopea tuki palautumiseen kiireisessä työpäivässä. Se auttaa oivaltamaan erilaisia näkökulmia työtilanteisiin ja tuo tukea toimimattomista toimintamalleista luopumiseen.   
 • Mielenhaasteisiin on hyvä tarttua ennaltaehkäisevästi, kun työntekijä huomaa esimerkiksi uupumisen merkkejä, vaikeutta päästä stressistä irti tai oma työn hallinta ei ole kunnossa.
 • Mielenpolun työelämä lyhytterapeuteiltamme saat ammattilaisen keskustelutuen, näkökulmia ratkaisuihisi ja voimavaroja arkeen sekä monipuolisia harjoituksia ajattelu ja toimintatapojesi kehittämiseksi.   
 • Terapeuttiemme työskentelymme pohjautuu aitoon läsnäoloon, kunnioittamiseen, kuunteluun, kiinnostukseen, tavoitteellisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen sekä lämminhenkiseen ja vastavuoroiseen yhteistyöhön.   
 • Tarjoamme hyödyllistä anonymioita, mitattua tietoa johdolle ja henkilöstöammattilaiselle työhyvinvoinnista tieteellisessä työn imun viitekehyksessä

kuva pelilaudasta

Mielenpolun palvelut

Tutustu Mielenpolun paketteihimme ja mielellämme kerromme lisää, miten voimme olla edistämässä työyhteisönne hyvinvointia ja onnistumista.

I
Mielenpolun peruspaketti
sisältö

 • Digitaalinen, ohjaava työkirja
  vahvistamaan mielen
  hyvinvointia, voimavaroja ja
  vähentämään stressiä sekä
  ahdistusta
 • Työelämän
  lyhytterapia-tapaamiset
 • Mielen –tutor chat tapaamiset
 • Mielenpolun työkirjan
  hyvinvointi – Insights
  HR-asiantuntijoille ja
  esihenkilöille

II
Mielenpolun lisäpalvelut
sisältö

 • Digitaalisen työkirjan uudet
  polkulanseeraukset
 • Digitaalisen työkirjan
  sertifioinnit esihenkilöille ja
  HR-asiantuntijoille
 • Lisätapaamiset työelämän
  lyhytterapiaan
 • Hyvinvoinnin edistämisen
  valmennukset työyhteisön
  tarpeista: esim. palautu-misen,
  työn imun, yhdessä onnistuen ja
  kanssakulkijana valmennukset

Mielen vahvuuden coachingpalvelu johdolle

Mielen vahvuuden coachingpalvelu johdolle

MindCoaching /Mielenvahvuuden valmennus

Mielenvahvuuden caoching auttaa johtoa ja esihenkilöitä saavuttamaan hyvinvointi- ja suorituskykytavoitteet. Autamme sinua tekemään tilanteesi ja tarpeidesi mukaisia kestäviä ajattelu- ja käyttäytymistavan muutoksia matkalla kohti tavoitteitasi. Pysyvä vaikutus ja kestävät tulokset syntyvät vastavuoroisessa yhteistyössä ammatticoachin kanssa.

Palvelun sisältö:

  • Henkilökohtaista coachingia johdolle/esihenkilöille 2 krt kuukaudessa
  • 55 min. krt, 3 kuukauden ajan mielen vahvuuteen, hyvinvointiin, korkeaan ja kestävään suorituskykyyn.
  • Tapaamiset räätälöidään asiakkaan mukaan.
  • Digitaalisesti toteutetut yksilötapaamiset

Digitaalinen Mielenpolku työkirja itsensä johtamiseen ja mielen hyvinvointiin:

 • Itsenäisesti työstettävät ohjatut harjoitukset vahvistamaan mielen vahvuutta ja hyvinvointia, sekä näkökulmia johtamistilanteisiin.
 • Vahvistaa mielen hyvinvointia ja vahvuutta, lisää mielentyyneyttä sekä vähentää stressiä
 • Helppo toteutus puhelimella, tabletilla tai tietokoneella
 • Aikavaraus n. 20 min.

Työhyvinvoinnin anonymioitu mitattu tieto asiakkaan palvelusta johdon käyttöön.  

Helppo palvelupakettien tilaus ja määrien lisäys 

Hinta:

On-Demand Coaching

PeopleUp On-Demand Coaching

On aikoja, jolloin menemme niin kovalla sykkeellä ja paineessa, että näkökulmien ja ongelmien ratkaiseminen kapenee. Silloin auttaa pysähtyminen ja sparraaminen ammattitaitoisen coachin kanssa.   

Halutessasi tukea akuutisti ja nopeasti projektin etenemiseen, kulminoituneeseen tilanteeseen, uusia näkökulmia työyhteisön ongelmatilanteisiin, lukkiutuneisiin vuorovaikutustilanteisiin, ajan pysähdykselle tai vuorovaikutushaasteisiin työyhteisöissä.  

 • Yksilönä saat On-Demand coachingin kautta keinoja vuorovaikutustilanteiden solmujen avaamiseen, tilanteen rauhoittamiseen, löydät keinoja mennä eteenpäin ja vahvistua sekä laittaa asiat mittasuhteisiin. Lisäksi varmistaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa.   
 • Organisaationa saatte On-Demand coachingin kautta työn sujuvoittamista, henkilöstön jatkuvan toimintakyvyn ylläpitämistä ja varmistamista, hyvää työilmapiiriä ja henkilöstökokemusta.
 • 2 krt 75 min. tapaamiset virtuaalisesti
 • Helppo ja nopea ajanvaraus coachille
 • Helppo palvelupakettien tilaus ja määrien lisäys
 • Mielenpolku -työkirja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakasta kunnioittavaa, tavoitteellista, voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää ja vastavuoroista yhteistyötä. Asiakas- ja ihmiskeskeinen lähestymistapa auttaa asiakkaita tekemään myönteisiä muutoksia ajattelussaan, tunteissaan ja toiminnassaan.

Ratkaisukeskeisyydessä on ominaista keskittyä avartamaan asiakkaiden ajattelua, keskittyä yksilön vahvuuksiin, onnistumisiin ja mikä toimii. Voimavarakeskeisyys syntyy, kun toimivia asioita lisätään asiakkaan elämässä. Ongelmat ja vaikeudet tunnistetaan sekä nimetään ja  tämän jälkeen siirrytään työskentelemään kohti toivottua tavoitetta, unohtamatta asiakkaan elämänhistoriaa. Fokusointi nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen tuottaa uudenlaista ajattelua, näkökulmia sekä mahdollistaa uudistumista ja oppimista.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia rakentuu holistisille ja humanistiselle ihmiskäsitykselle ja sen juuret ovat hyvinvoinnin tieteessä,  positiivisessa psykologiassa ja kognitiivisessa lähestymistavassa.

Osaavat ammattilaiset

Meillä työskentelee mielen ammattilaiset, koulutetut lyhytterapeutit, joilla on vahva psykososiaalinen (psyykkinen/sosiaalinen) osaaminen. Taustaltaan lyhytterapeuttimme ovat sote-, kasvatus- tai ohjausalantutkinnon omaavia. Toimimme Lyhytterapiayhdistyksen eettisen koodiston mukaan ja kaikki lyhytterapeuttimme ovat sitoutuneet niihin.


Työskentelyotteemme on mutkaton, ratkaisukeskeinen ja realistisen optimistinen. Ammattilaisillamme on laaja osaaminen sekä työelämän että yksityiselämän haasteista.  Nämä molemmat maailmat vaikuttavat työntekijöiden mielenterveyteen ja työn tuottavuuteen.

Minkä vuoksi valita PeopleUP Mielen polku -palvelut

Palveluratkaisumme tuottavat vaikuttavuutta organisaationne

 • Vähentävät stressiä, ahdistusta ja sairauspoissaolopäiviä
 • Lisäävät mielenhyvinvointia, mielentyyneyttä, voimavaroja ja parantavat suoriutumista sekä nopeuttavat tavoitteiden saavuttamista.
 • Vahvistaa organisaation suorituskykyä ja työnantajakuvaa

Vaikutamme:

 • Tieto-, tunne- ja toimintatasolla työkalujen ja koulutettujen mielen ammattilaisten toimesta
 • Ratkaisumme pohjautuvat tutkittuun hyvinvoinnin tieteeseen, monipuolisiin digitaalisin työkaluihin sekä vahvaan kokemukselliseen osaamiseemme.
 • Ratkaisumme mahdollistaa henkilöstölle pysähtymisen ja vaikuttavat itsetuntemuksen syventymiseen, henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja organisaation menestykseen / tuottavuuteen.
 • Vahvistamme työnantajakuvaa ja henkilöstöetuna tarjottavat ennaltaehkäiset mielen- hyvinvoinnin palvelut kertovat välittävästä työnantajasta.
 • Yksilöiden ja ryhmien henkilökohtaiseen ja ammatillisen kehittymiseen


Ota yhteyttä

Haluatko keskustella palvelujemme hyödynnettävyydestä oraganisaatiossanne?

Ota yhteyttä ajatusten vaihtoon alla olevan lomakkeen kautta.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan PeopleUP markkinointirekisteriin.
Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.