PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma

Mistä tunnistaa huippumenestyvän oraganisaation?

Hyvinvoivasta, pystyvästä ja rohkeasta henkilöstöstä!

Koulutusohjelmassa on fokuksessa positiivinen ja rohkea johtaminen.

Positiivinen ja rohkea johtaja

 • Ymmärtää miten ihmissuhteet, asenteet, toimivat vuorovaikutustavat, käyttäytyminen ja arvot vaikuttavat tulokseen, suorituskykyyn  ja hyvinvointiin. 
 • Rakentaa hyvinvoivia, suorituskykyisiä ja uudistuvia tiimejä, joissa välitetään toisista  ja toiminta on mutkatonta 🡪 Yhdessä olemme enemmän 
 • Vahvistaa itsetuntemistaan ja oman mielen sekä itsen johtamisen taitojen kehittymistä. 

Positiivisen ja rohkean johtajan, esihenkilön toiminnan tuloksena syntyy hyvinvoivia, tuloksekkaita, innostuneita, jatkuvasti uudistuvia ja oppivia tiimejä.

PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelma on tarkoitettu

Esihenkilöille, johtajille, tiimien vetäjille, päälliköille, esihenkilötyöhän tähtääville ja kaikille, jotka haluavat kehittää johtajuustaitoja ja itsensä johtamista tai olet kiinnostunut rohkeasta ja positiivisesta vaikuttamisesta.

Hyödyt esihenkilöille

 • Saat taidot ja työkalut toimia positiivisena ja rohkeana johtajana.
 • Saat vahvan ja ihmisläheisen esihenkilötyön mallin ja vertaistuen, jossa luodaan loimet onnistuneelle johtamistyölle.
 • Lisäät ymmärrystä itsestäsi ja miten omalla ajattelulla ja arvostavalla tunneilmaisulla rakennat turvallisen ilmapiirin, jossa mahdollistuu ihmisten menestys, työn imu, tuottavuus, innovatiivisuus, muutosketteryys ja joustavuus. Lisäksi
 • Hyvinvointisi, suorituskykysi ja oma autenttinen johtajuutesi vahvistuvat.

Hyödyt organisaatiolle

 • Vahvistaa työn imua, hyvinvointia ja henkilöstökokemus paranee
 • Johtamiskulttuuri ja esihenkilötyö vahvistuu

Miten toteutamme valmennuksen?

 • Valmennus on matka ihmiskeskeiseen positiiviseen ja rohkeaan johtajuuteen. Avaamme käytännönläheisesti, mitä on positiivinen ja rohkea johtaminen
 • Rakennamme taidot, tuemme ajattelun avartumista ja harjoitellaan käytännön työkaluilla.
 • Pysähdytään ja tunnistetaan toimivat johtamismallit sekä toisaalta pysähdytään myös omiin johtamisvarjoihin. Fokusoidutaan johtamispotentiaalin vahvistamiseen ja toimimattomista malleista luopumiseen.
 • Tutustutaan omaan ajatteluun ja toimintatapoihin, sekä edistetään oman mielen hyvinvointia ja tunteiden vaikutusta johtamisessa

Kivijalkana psykologisen turvallisuuden ymmärtäminen, tiedot ja taidot ja jokainen voi tulla omana itsenään valmennukseen  à mallinnetaan miten turvallisuus, oma autenttinen minä / johtajuus vaikuttaa organisaatiosi onnistumiseen!

Me tuomme loimet ja sinä kudot kankaan, raita kerrallaan!

 

Valmennuksen käytännön toteutus monimuotoisena:

 • Etukäteistehtävänä: Verkkoluento positiivisen psykologian voimasta
 • Livevalmennuspäivät: yksi lähipäivä ja kaksi verkossa toteutettavaa päivää sisältäen alustuksia, keskusteluja, ryhmätöitä ja käytännön harjoittelua ja työkaluja arkeen vietäväksi.
 • Itsenäistä työskentelyä verkkoluennon, kirjojen ja reflektioiden merkeissä.
 • Energisoiva tuki vertaisverkoston ja omat pienryhmät kirjapiireissä

Miksi osallistuisin PeopleUP Leader ™ valmennukseen?

 • Valmennus, joka koskettaa, muuttaa ajatteluasi ja mahdollistaa sinun ja organisaatiosi tulevaisuuden huippumenestyksen.
 • Henkilökohtainen matka, oman itsen ja johtajuuden ymmärtämisen vahvistuminen sekä sen vaikutukset ympäristöön sekä liiketoimintaan.
 • Käytännön vaikuttavuus – yksilön kehitys ja organisaation menestys/tuottavuus, vaikutus työnantajabrändiin.
 • Valmentajina positiivisen ja rohkean johtamisen asiantuntijat, jotka yhdistävät positiivisen psykologian opit liike-elämä- ja organisaatiolähtöisesti.

Valmennuksen moduulit

Dynaamisuus

 • Työn imu hyvinvoinnin ja suorituskyvyn perustana
 • Positiivinen ja rohkea johtaminen dynamiikan mahdollistajana
 • Myönteisen tunneilmapiirin rakentaminen – on useita tapoja rakentaa ja tuhota se
 • Näkökulman vaihtamisen taito, kun ratkaisukeskeisyys on kadoksissa
 • Työkaluja, joilla tuet tiimiläisten onnistumista ja pystyvyysuskoa

Kuka olen ja miten kehityn?  

 • Tunne itsesi ja ymmärrä muiden ajattelua sekä toimintaa
 • Aitous ja mutkattomuus voimavarana
 • Kasvun asenne ja uudistumisen mahdollistaminen
 • Vahvuuksien johtaminen ja mitä tehdä, kun yli- tai alisuoritetaan vahvuuksia
 • Oma hyvinvointi, jaksaminen ja rohkeat rajat – inhimillisyyden periaate, itsemyötätunto ja valokeila rakentavaan ajatteluun

Rohkeus aitoon johtajuuteen

 • Psykologisen turvallisuuden rakentaminen tiimiin
 • Yhteistyön ja luottamuksen lisääminen – luottamuksen perustan rakentaminen ja onnistunut palaute
 • Johtamisen ”raadollisuus” – resilienssin voimavarat käyttöön
 • Haasteista nouseminen – miten nujerran omat varjoni ja annan tilaa uusille toimintamalleille. Ajattelu- ja tunne-esteiden voittaminen sekä häpeän ymmärtäminen ja sen sietokyvyn parantaminen.
 • Empatia ja välittäminen arjen johtamisessa – arvostava, inhimillinen ja jämäkkä kohtaaminen
Positiivinen ja rohkea johtaminen
Valmennus pohjautuu hyvinvoinnin tieteeseen; positiivinen psykologia, työn imu sekä positiivinen ja rohkea johtaminen. Viitekehyksen taustalla Seligman, Fredrickson, Brown, Cheung.  Koulutuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Toteutamme valmennuksesta sekä organisaatiokohtaisia toteutuksia että avoimia ryhmiä.

Seuraava avoin ryhmävalmennusohjelma käynnistyy keväällä 2023:
I jakso 30.3 klo 9–16, II jakso 19.4 klo 9–16  ja III jakso 24.5. klo 9–16.

Ensimmäinen jakso on lähipäivänä  Helsingissä Radisson Blu Royal Hotelissa ja kaksi seuraavaa jaksoa verkossa.

Positiivisen psykologian verkkoluento etukäteistehtävänä. 

Ilmoittaudu valmennukseen
tapahtumat sivulta

Tutustu tapahtumiin

Tutustu blogiin