Osaamiskartoitus

MITÄ ET VOI MITATA, SITÄ ET VOI JOHTAA? - KARTOITA JA JOHDA OSAAMISTA STRATEGISESTI

Osaamisvaatimukset ovat kasvamassa ja osaamisesta on tullut kilpailukyvyn keskeinen tekijä. Henkilökohtainen osaamisen kokemus on myös merkittävä työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation draiveri. Osaavat työntekijät ovat avainasemassa organisaatioiden menestyksessä, joten osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa!

Osaamisen johtaminen on hyvä nostaa omaksi, eriytetyksi strategisen johtamisen osa-alueeksi, jota ylläpidetään, kehitetään ja seurataan systemaattisesti erikseen.

Onko teillä strategisesta näkökulmasta kirkkaana tiedossa:

  • Osaamistarpeenne – Mitä ydinosaamista tavoitteisiinne pääseminen edellyttää?
  • Osaamisenne – Mikä osaaminen teillä on jo hallussa?
  • Osaamisvajeenne, GAP – Mitä osaamista teiltä puuttuu?
  • Osaamisen kehittämisen systemaattiset käytännöt – Miten osaamista hankitaan ja kehitetään ennakoivasti?

Tuemme teitä näihin kysymyksiin vastaamisessa ja nostamme kanssanne strategisen osaamisen johtamisen prosessin uudelle tasolle.

kadet_peopleup

Osaamiskartoitus arjen työkaluna!

Keskeistä strategisessa osaamisen johtamisen prosessissa on varmistaa, että organisaation ydinosaamistarpeet tunnistetaan strategisella tasolla. Lisäksi on tärkeää tuoda näkyväksi, millä tasolla strategian vaatima osaaminen on ja millä tasolla sen pitäisi olla koko organisaatiossa tai sen eri osissa. Ennen osaamisen kehittämisen valintoja osaamisvajeet, gapit, pitää saada myös selkeästi esiin, jotta kehittäminen on osuvaa.

Olennaista on valita osaamisen kartoittamisen tehokkaat tavat, jotta osaaminen ja osaamistarpeet saadaan näkyväksi sekä mitattavaan muotoon.

PeopleUp auttaa teitä toteuttamaan räätälöidyn osaamiskartoituksen, jonka avulla tunnistamme organisaationne ydinosaamistarpeet, osaamisenne nyky- ja tavoitetilan, osaamisgapit sekä niihin liittyvät osaamisriskit.  

Osaamiskartoitus tuo organisaatiossanne tarvittavan osaamisen ja sen puutteet näkyviin selkeässä ja mitattavassa muodossa.

Osaamiskartoitus etenee ydinosaamisen määrittelystä yksilötasoisiin osaamisprofiileihin:

Kartoitus mahdollistaa osuvan ja tehokkaan osaamisen kehittämisen mallin luomisen. Olemme mielellämme tukenanne myös osaamisen kehittämisen 70-20-10 mukaisen mallin suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä, työssä oppimisen menetelmiä painottaen.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää. Voit varata ajan myös ilmaiseen konsultaatioon (20 min.) ajatusten vaihtoon. Mainitse siitä yhteydenottolomakkeella.

Tutustu tapahtumiin

Tutustu blogiin