Valmentajamme ja coachimme

Tutustu meidän ammattilaisiimme eri osaamisen osa-alueilta.
Kaikilla osaajillamme on liiketoimintatausta, vahva ymmärrys organisaatioiden ja ihmismielen toiminnasta sekä muutoksen tukemisesta.

Mira Pakarinen

Toimitusjohtaja, Founder, YTM, Business Coach PCC,  Positive Psychology Practitioner

Mira on kokenut business coach (PCC),  jonka erikoisalaa ovat  tuloksellinen ja valmentava johtaminen,  hyvinvointi sekä positiivinen psykologia.

Syvän luottamuksen ja arvostavan vuorovaikutuksen kautta hän löytää piilevän potentiaalin ja vapauttaa voimavaroja yksilön ja organisaation hyväksi. Hän tukee muutosta niin organisaatiotasolla kuin yksilöiden arjessa.

Miralla on syväosaamista liike-elämässä  strategisten muutosten toteuttamisesta sekä johtamisen että organisaatioiden kehittämistehtävistä.  Takana  merkittäviä kehitys-, kulttuuri- ja muutoshankkeita, jotka ovat tuottaneet organisaatioihin hyvinvointia, suorituskykyä ja työn imua.

Viimeiset 10-vuotta hän on työskennellyt yritysten ja julkisen sektorin asiakkaiden menestyksen, kasvun ja muutoksen mahdollistajana. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat johtamisen, muutosten ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taito vapauttaa ihmisten potentiaalia.

 

Marianne Vendell

Valmentaja, PsM

Marianne on kokenut pedagogisen pätevyyden omaava työ- ja organisaatiopsykologi, jonka syväosaamisalueena on työhyvinvointi, erityisesti työn imun edistäminen.

Hänellä on vahva kokemus valmennus- ja kehittämistehtävistä useilta eri aloilta, erityisesti teknologia-alalta. Hän on edistänyt onnistuneesti erityisesti työhyvinvointia, sisäistä työmotivaatiota,  valmentavaa johtamisotetta sekä  muutoksen ja LEAN-organisaation johtamista.

Lisäksi hän on vahvistanut menestyksellä työyhteisöjen vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kehittänyt henkilöstöjohtamisen prosesseja. Mariannella on myös vahvaa osaamista rekrytointien ja psykologisten soveltuvuusarvioiden toteuttamisesta ja ihmisten potentiaalin löytämisestä.

Heli Alén

Valmentaja, KTM, Business Coach PCC

Heli on business coach (PCC) ja valmentaja, jolla on vankka käytännön osaaminen liike-elämästä ja johtamisesta sekä yksilö-, tiimi- että organisaatiotasolla.

Johtoryhmien toiminnan kehittymisen ja vaativissa rooleissa menestymisen tukeminen ovat Helin erikoisalaa: Miten löytää paras itsestä tai tiimistä?  Omat vaativat johtamis- ja esihenkilötehtävät sekä liikkeenjohdossa että henkilöstöjohtamisessa ovat erinomainen ja käytännönläheinen tausta muiden kehittymisen tukemiseen.

Kehityshankkeita ja coachauksia Heli on toteuttanut menestyksellisesti niin kansainvälisissä pörssiyhtiöissä, säätiöistä ja yhdistyksistä kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissäkin, palvellen aina organisaation tarpeita.

Heli on Hengähdyshetkiä© Palautumisvalmentaja, joka auttaa henkilöitä tai ryhmiä palautumaan paineisista tilanteista ja keräämään itselleen voimavaroja stressistä selviytymiseen.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat hyvän  johtamisen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.

Kuva: Kimmon Galleria

Päivi Inki

Valmentaja, Certified Business Coach ICF, Agile Coach

Päivi on valmentamisen ammattilainen, kokenut sertifioitu business – sekä agile coach, jolla on tekninen asiantuntijatausta, monipuolista kokemusta työelämän monista eri rooleista ja ympäristöistä.

Päivin erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat ihmisen ehtymätön kyky kehittyä ja uudistua, taito vaikuttaa tuloksellisesti omaan ja muiden ihmisten sekä organisaatioiden elämään ja onnistua tavoitteissaan.

Päivin työhistoria sisältää runsaasti henkilökohtaista johtamiskokemusta sekä lisänä sivuammatissaan sukeltajien kouluttajana kertynyttä itsen, erilaisten ihmisten ja akuuttien tilanteiden johtamisen taitoa. Valmentajana hän työskenteleekin usein vaativissa päällikkö-/johtotason kehittämisen hankkeissa, joissa vahvistetaan rohkeaa ja aikaansaavaa johtajuutta, sujuvaa työarkea ja moninaisten tilanteiden hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmisten kestävää toiminta- ja työkykyä sekä elintärkeitä resilienssitaitoja.

Päivillä on lisäksi erityispätevyys haastavien tilanteiden ja kriisijohtamisen sekä konfliktien hallinnan valmentamiseen.

Käytännöllisenä ihmisenä Päivi arvostaa ratkaisukeskeisyyttä, tekoja ja toimeenpanoa, sinnikkyyttä ja arvostavaa mutkattomuutta. Hänen toimintansa ankkurina on betoninen luottamus itseen, toisiin ja tulevaisuuteen.