Positiivinen ja rohkea johtaminen

Mistä tunnistaa huippumenestyvän oraganisaation?

Hyvinvoivasta, pystyvästä ja rohkeasta henkilöstöstä!

Positiivisessa ja rohkeassa johtamisessa keskitytään ongelmien sijaan mahdollisuuksiin. Heikkouksien sijaan nähdään ihmisen potentiaali ja johtajuuden ytimessä on turvallisen ilmapiirin rakentaminen sekä arvostava, mutkaton vuorovaikutus. Ajattelu avartuu ja nähdään erilaisia ratkaisuja myös ”laatikon” ulkopuolelta.
Yhteisöllisyys ja tiimi ajattelu vahvistuu → More we than me!

Positiivinen ja rohkea johtaja

  • Ymmärtää miten ihmissuhteet, asenteet, toimivat vuorovaikutustavat, käyttäytyminen ja arvot vaikuttavat tulokseen, suorituskykyyn  ja hyvinvointiin. 
  • Rakentaa hyvinvoivia, suorituskykyisiä ja uudistuvia tiimejä, joissa välitetään toisista  ja toiminta on mutkatonta 🡪 Yhdessä olemme enemmän 
  • Vahvistaa itsetuntemistaan ja oman mielen sekä itsen johtamisen taitojen kehittymistä. 

Positiivisen ja rohkean johtajan, esihenkilön toiminnan tuloksena syntyy hyvinvoivia, tuloksekkaita, innostuneita, jatkuvasti uudistuvia ja oppivia tiimejä.

 PeopleUP:in positiivinen ja rohkea johtaminen rakentuu seuraavista teemoista :

Dynaaminen johtaminen, vuorovaikutus, myönteisyys, työn imu ja palautuminen

Positiivinen ja rohkea johtaminen

Valmennuksissa, työpajoissa ja webinaareissa rakennetaan edellytykset toimia tavoitteellisena, inhimillisenä ja mutkattomana esihenkilönä ja johtajana, joka luo turvallisen ja myönteisen ilmapiirin ympärilleen. Rakennetaan perusta arvostavalle vuorovaikutukselle, joka näkyy työyhteisön hyvinvoinnissa, innostuksessa, suoritustasossa ja uudistumisessa. 

Esihenkilö saa myös positiivisen psykologian työkalut arjen johtamiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. 

Positiivisella ja rohkealla johtamisella saavutetaan tutkitusti tuloksia: sekä tiimin tuloksellisuus että työhyvinvointi paranevat – win-win kaikille osapuolille.

 

”Educating the mind without educating the heart is no education at all” – Aristotele

Tutustu
PeopleUP Leader ™ -valmennusohjelmaan

Millaista esihenkilö- tai johtamisvalmennusta tarvitsette?

Valmennustarjonnastamme löydät Positiivisen ja rohkea johtamisen ja PeopleUP Leader lisäksi muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

  • Itseohjautuvan tiimin johtaminen 
  • Valmentava johtaminen
  • Osaava esihenkilö: manageri, liideri ja valmentaja
  • Johtamistaidot digitaalisessa ajassa ja ympäristössä
  • Muutosjohtaminen
  • LEAN-johtaminen arjessa

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää. Voit varata ajan myös ilmaiseen konsultaatioon (20 min.) ajatusten vaihtoon. Mainitse siitä yhteydenottolomakkeella.

Tutustu tapahtumiin

Tutustu blogiin