Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuus ry:n esihenkilöiden ja henkilöstön valmennukset antoivat työkaluja tutustua paitsi itseen myös kollegoihin ja tätä kautta kehittää työyhteisöä ja tuloksia.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä. Jäsen- ja yhteistyöyhdistyksiä on kolmetoista.  

Kemianteollisuus ry on tehnyt pidemmän aikaa valmennusyhteistyötä Miran kanssa. Yhteistyö käynnistyi johdon esimiesvalmennuksesta ja jatkui henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsetuntemuksen syventämisen merkeissä.

Toimitusjohtaja Mika Aalto ja johtaja Arja Puikkonen kertovat, että esimiesvalmennuksen tavoitteena oli yhtenäistää johtamis- ja esihenkilötyöskentelyä sekä siirtyä johtamaan tiimejä valmentavalla otteella.  Näimme tärkeäksi, että valmennuksessa fokusoiduttiin valmentavaa johtamiseen ja omien vahvuuksien sekä potentiaalin hyödyntämiseen arjen esimiestyössä. Tahdoimme yhtenäistää ja tasalaatuista esihenkilötyötä ja mittaamme sitä myös systemaattisesti 360-esihenkilöpalautteen kautta.  Arja ja Mika jatkavat, että 6 kuukauden päästä valmennuksesta toteutettiin 360-esihenkilöpalautemittaus, jossa arvioitiin esihenkilötyön nykytilaa. Lisäksi jokainen esihenkilö tunnisti omat vahvuutensa ja kehittämistoimet Miran kanssa sparraten.

Henkilöstövalmennuksessa pysähdyimme puolestaan tutustumaan omaan itseemme ja ajattelutyyleihimme syvällisemmin, sekä ymmärtämään millaisia kollegoita ympärillämme työskentelee. Lisäksi rakensimme entistä parempaa vuorovaikutusta ja myönteistä työilmapiiriä.

Esihenkilövalmennus auttoi meitä mm. yhtenäistämään esihenkilötyötä, luomaan myönteisiä käytäntöjä arjen haasteisiin sekä kehittymään valmentavina johtajina. Erityisesti palautteen antamisen ja kuuntelemisen taidon oivaltaminen on kehittänyt esimiestaitoja.

Henkilöstökoulutus mahdollisti meille tutustumisen itseemme ja kollegan tapaan toimia ja ajatella. Kaikki tämä tapahtui toista arvostavassa, luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kun opimme tuntemaan paremmin sekä itseämme että toisia, myös yhteistyö paranee.

Ilman Miran vankkaa näkemyksellisyyttä ja napakkaa luotausta emme omin voimin olisi päässeet niihin oivalluksiin ja muutoksiin työyhteisömme kehittämisessä, joihin Mira on antanut eväät. Vielä ei ole valmista ja kehittämistyö jatkuu edelleen.

”Esihenkilövalmennus auttoi meitä mm. yhtenäistämään esihenkilötyötä, luomaan myönteisiä käytäntöjä arjen haasteisiin sekä kehittymään valmentavina johtajina.”

Mika Aalto // Arja Puikkonen
Toimitusjohtaja // Johtaja
Kemianteollisuus ry

Lue lisää asiakastarinoitamme