Unelmien matkassa kohti tavoitteita

Heli Alén

Unelmat tekevät elämästä innostavan ja antavat sille merkityksen ja suunnan. Unelmat voivat tuoda hymyn huulille ihan ilmaiseksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Ilman unelmia elämä voi tuntua harmaalta.

Unelmat ovat omien tarpeiden ja tunteiden kuuntelua eli tärkeä osa elämäämme. Kehitys ja muutos lähtee siitä, että kuuntelee itseään ja oppii tuntemaan itsensä. Kysy itseltäsi: ’Mikä minulle on tärkeää, miltä tämä minusta tuntuu, mitä tästä ajattelen?’  Unelmien toteuttaminen voi antaa elämälle uutta potkua ja energiaa.

Vapaa-aika on otollista aikaa haaveilulle. Kiireisen työrupeaman keskellä harhautuminen unelmien vietäväksi voisi nostaa tunnelmaa, mutta yleensä kiire ja stressi kaventavat mieltä ja karkottavat haavekuvat. Arjessa aherretaan, välillä mailasta puristaen.

Rauhallisina henkinä on hyvä haaveilla ja pohtia myös sitä, miten unelmat voi toteuttaa. Millainen on tie kohti unelmia, mitä tavoitteita ja välitavoitteita voi asettaa? Mitä esteitä pitää raivata pois tieltä? Miten varustaudun matkalle kohti unelmia ja mitä tapahtuu, kun saavutan ne? Mitä tunteita ja ajatuksia unelmiin liittyy? Kuka tai mikä voi auttaa unelman toteutumisessa? Mitä minun täytyy tehdä itse? Näitä kysymyksiä voi pohtia ihan itsekseen tai jakaa niitä muiden kanssa. Ääneen lausutut unelmat, niin kuin astetta konkreettisemmat tavoitteetkin, toteutuvat suuremmalla todennäköisyydellä kuin ne, joita ei koskaan päästetä ilmoille.

Unelmien paikka työelämässä

Työelämässä puhutaan unelmista aika harvoin. Unelmat voivat kuulostaa liian pehmeiltä, höttöisiltä, tehottomilta. Unelmat mielletään yleensä yksittäisen ihmisen omiksi haavekuviksi, joista hän ei ole tilivelvollinen kenellekään.

Yrityksen toimintaa voi ohjata sen omistajan unelmat. Yleensä niistä käytetään kuitenkin jotain muuta termiä. Yrityksellä on missio, visio, arvot ja sille määritellään strategia ja toimintasuunnitelma. Kun omistaja tai yrityksen johto osaavat pukea unelmat sopivaan muotoon, kertoa ne innostavana tarinana, selkeinä visioina ja ymmärrettävinä tavoitteina, voivat nämä unelmat muuttua organisaation yhteisiksi innostajiksi. Ja jossain tapauksessa voivat ihmisten unelmat liittyä tähän isompaan tarinaan.

Tunneälytaidot auttavat saavuttamaan tavoitteita

Unelmien ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, kun meillä on käytössämme riittävät taidot. Tunneälytaidot ovat tunne- ja sosiaalisia taitoja ja ne tutkitusti auttavat saavuttamaan tavoitteita ja menestystä elämässä. Tunneäly ei ole pysyvä ominaisuus, vaan muuntuu ajan mittaan. Näitä taitoja ja niiden kehittymistä voidaan mitata, ja kaikeksi onneksi niitä voi jokainen niin halutessaan kehittää. Emotional Quotient -Inventory 2.0® on tieteellisesti validoitu tunneälymittari, joka antaa hyvät valmiudet tunneälyn eri osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen.

Tunneälytaidot vaikuttavat siihen, miten tarkastelemme ja ilmaisemme itseämme, miten luomme ja ylläpidämme sosiaalisia suhteita ja selviämme haasteista, ja miten käytämme tunteiden kertomaa tietoa hyväksi.

Otetaan esimerkki. Unelmat liittyvät uralla etenemiseen, uuden vaativan businessroolin saavuttamiseen. Tehtävä vaatii hyvää ongelmanratkaisukykyä ja stressin hallintakykyjä, tarvitaan myös impulssikontrollia ja itsenäisyyttä. Nämä ovat tunneälymallin osia. Mittaamalla voimme todeta, millä tasolla nämä taidot ovat ja mitä erityisesti kannattaa kehittää unelmaa tavoiteltaessa.

EQ-i 2.0 -mallissa on yksi kokonaispistemäärä tunneälylle. Malli on jaoteltu viiteen tunneälyn pääosaamisalueeseen: itsensä havainnointi, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus, päätöksenteko ja stressin hallinta. Lisäksi tunneäly eritellään 15 alatekijään (tunneälyn spesifisempiä taitoja; mm. itsearvostus, jämäkkyys, empatia, ongelmanratkaisu ja joustavuus). Malli sisältää myös hyvinvointi-indikaattorin, johon sisältyy arvio onnellisuudesta. Useimmin onnellisuuteen liittyvät alatekijät ovat itsearvostus, itsensä toteuttaminen, optimismi ja vuorovaikutussuhteet.

Matkalla kohti unelmia, niiden toteuttamisen varmistamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa on hyvä ottaa kaikki keinot käyttöön.

Tunne-energia on ihmisten toiminnan polttoaine ja se kannattaa valjastaa palamaan puhtaalla liekillä.


Voit tutustua muihin PeopleUPWorkshoppeihin ja PeopleUPKoulutuksiin tästä.

Tutustu Heliin täällä.

Kommentoi