Erilaiset kukat

Erilaiset ihmiset yhteistyössä – Miksi oppia käyttäytymistyyleistä?

Marianne Vendell

Antaa kaikkien kukkien kukkia! Erilaisuus on elämän suola! Onko näin? Vai onko niin, että joskus vihastuttaa ja joskus ihastuttaa erilaisuudet työelämässä?

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä. Meillä on tietty ”ydinminä”, jota kukaan ei voi kopioida tai jäljitellä täysin. Hieman kuin ainutlaatuinen sormenjälkemme.

Ihmiset on kuitenkin rakennettu psykologisesti tietyllä tavalla samalla lailla. Persoonallisuuksistamme on löydettävissä samankaltaisuuksia. Psykologiset tutkimukset ovat todenneet persoonallisuuden rakenteita, jotka toistuvat ihmisyydessä, jopa kulttuurisista ympäristöistä riippumattomina. Sama toistuu erilaisissa toiminta- ja käyttäytymistyylianalyyseissa. Voimme löytää tietynlaisia kaavoja ja samankaltaisuuksia siinä, miten ihmiset luontaisesti käyttäytyvät vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Tämän vuoksi voimme jollain tasolla oppia myös tunnistamaan erilaisia ihmistyyppejä, olematta itse persoonallisuuspsykologian asiantuntijoita. Kunhan muistamme olla varovaisia liiallisissa yleistyksissä ja stereotypioissa. Muistaa aina se yksilöllinen ”sormenjälki”, ettemme sorru liiaksi virheellisiin tulkintoihin ja väärinymmärryksiin.

Millainen olen?

Miksi meidän sitten pitäisi opetella katsomaan peiliin: ”Millainen minä olen”, ”Miten suhtaudun muihin” tai ”Miten minun tulisi kohdata erilaisen käyttäytymistyylin omaavia ihmisiä”? Jokaisen ihmisen olisi hyvä oppia tunnistamaan, miten hän vaikuttaa omalla käyttäytymisellään muihin ja ymmärtämään, miksi käyttäytyminen herättää erilaisia reaktioita erilaisissa ihmisissä. Miten hän pystyisi ehkä hiomaan terävämpiä, muita ehkä ärsyttäviäkin, käyttäytymistapojaan? Miten hän oppisi tunnistamaan erilaisia käyttäytymistyylejä ja erityisesti, miksi erilaiset käyttäytymistyylit joskus ärsyttävät tai puolestaan vetävät puoleensa? Onko kyse vaan erilaisuudesta? Ihminen hakee luontaisesti samankaltaisuutta, samanlaisuus ihastuttaa ja samankaltaisten ihmisten kanssa helposti tuntuu, että ”meillä synkkaa tosi hyvin” tai että ”meillä henkilökemiat kyllä toimivat”. Tämäkään ei toki pidä aina paikkaansa, joskus saman tyylisen henkilön kanssa sujuu erikoisen hyvin ja joskus taas päinvastoin, riippuen tyylistä.

Jokaisen olisi myös hyvä pohtia, pitäisikö omaa tyyliä oppia mukauttamaan, kun olemme tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Ehkä ei riitä se, että totemme ”minä olen mikä olen, jos se ei kelpaa, niin ei voi mitään”. Nykypäivän(kin) työelämä vaatii sopeutumista ja vastaan tulemista, menettämättä silti omaa minäänsä. Ja tämä on mahdollista, kun osaat ”lukea” muita ihmisiä ja käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla. Toisaalta jokaisen olisi hyvä myös siedättää itseään kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta. Jos helpottaa vain se, että ymmärtää toisen olevan vaan erilainen, ei tahallaan ärsyttävä. Ärsyttävyys saattaakin lähteä omasta katsantokannasta.

Kysymys kuuluukin, oletko valmis katsomaan peiliin, tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittymiskohteesi vuorovaikutuksen alueella; ja mikä tärkeintä, kehittymään muiden ihmisten kohtaamisessa? Oma tyylisi ja mieltymyksesi määräävät paljolti sitä, miten kohtaat ihmiset sekä mitä pidät arvostettavana ja toivottavana käyttämisenä tai reagointina. Ja tämä näkyy vuorovaikutuksessa! Omalla toiminnallasi saatat osoittaa arvostusta tai jopa paheksuntaa. Jos haluat olla taitava yhteistyöntekijä, taitosi kohdata erilaiset ihmiset vuorovaikutuksessa nousevat arvoon arvaamattomaan.

Erilaiset käyttäytymistyylit

No millaisia erilaiset käyttäytymistyylit sitten ovat? Karkeasti ne jaetaan tyypillisesti nelikenttään, jotka jakautuvat sitten useampaan sektoriin, riippuen teorioista. Kaikissa mallinnuksissa on yhtenäisiä piirteitä, mutta hienoisia eroavaisuuksia löytyy. Itse pohjaan Everything DiSC®-malliin, sillä koen sen tieteellisesti riittävän koetelluksi ja vaikuttavaksi malliksi.

On kyseessä kuitenkin mikä malli tahansa, tyypillisesti voit arvioida itseäsi niiden valossa mm. seuraavien kysymysten kautta: Olenko hallitseva toimija eli haluanko pitää kontrollin tilanteissa ja vaikuttaa toimintaan? Vai olenko enemmänkin mukautuvainen sopeutuja, joka pysyttelee mieluummin taka-alalla? Entä etenenkö nopeasti ja olen aktiivinen vai pikemminkin rauhallisempi ja harkitsevampi toimija? Haluanko kuulua vahvasti joukkoon vai haluanko olla enemmänkin itsekseni? Olenko hyväksyvä ja empaattinen, muita miellyttämään pyrkivä vai enemmän kyseenalaistava ja muita herkästi haastava henkilö?

Mitä tahansa tunnistit omaksesi, kaikki tyylit ovat yhtä arvokkaita! Kysymys on siitä, miten osaat käyttää omaa tyyliäsi ja huomioida sen vaikutukset erilaisissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Miten vuorovaikutus toimii, jos tilanne esimerkiksi vaatii myötäelämisen ja kuuntelun taitoa ja jyräätkin voimakastahtoisena ja lujaluonteisena henkilönä omaa mielipidettäsi tai mitätöit toisen tuntemukset liiallisena herkkyytenä. Tai kun tilanne vaatii johtamisen ja vaikuttamisen taitoa, ja piiloudutkin oman päättämättömyytesi tai varautuneisuutesi varjoihin?

Tärkeintä on muistaa, että omaa käyttäytymistyyliä voi kehittää!!! Varsinainen persoonallisuus muuttuu hitaammin, jos koskaan, mutta kaikilla on mahdollisuus muovata omaa tapaansa käyttäytyä ja olla vuorovaikutuksessa. Tällaisesta kehittymisestä on hyötyä varmasti sekä työ- että yksityiselämän puolella. Katso siis peiliin ja toimi!

Jos kiinnostuit aiheesta, tulee kuulemaan lisää maksuttomaan webinaariin.

PeopleUp:sta voit myös tilata esim. omalle tiimillesi Everything DiSC®-työyhteisöprofiilimittaukset ja siihen liittyvän yhteistyövalmennuksen. Ota yhteyttä Marianneen, jos haluat keskustella asiasta lisää.

Tutustu Marianneen täällä.

Kommentoi