Jarrua negatiivisuudelle

Mira Pakarinen

Negatiiviset ajatukset – huolet, ahdistus ja kriittisyys – usein dominoivat ihmisten ja organisaatioiden ajatuksia ja keskustelua.  Työpaikoilla saattaa vallita kova keskinäinen kilpailu ja kiire, ja työyhteisöstä voi löytyä myös henkilö, joka tulee töihin valittamaan tai voivottelemaan. Paitsi, että tilanne on organisaation kannalta ei-toivottu, on myös surullista, kun huonot asiat jäävät päälle ja luuppiin.

Kielteisiin ja negatiivisiin asioihin keskittymistä kutsutaan negatiiviseksi vinoumaksi, ja se voi kuluttaa omat sekä organisaation voimavarat loppuun. Kyse ei ole siitä, ettei organisaatiossa tai ihmisissä olisi hyvää, emme vain kiinnitä niihin huomiota.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja organisaatioissa usein hymähdellään tai vähätellään positiivisuuden, optimismin ja onnellisuuden vaikutuksia. Optimistiset ihmiset kuitenkin elävät pidempää ja voivat paremmin kuin pessimistit, ja myönteisissä sekä tunneälykkäissä organisaatioissa on vahvaa suorituskykyä. 

Kuinka selviytyä negatiivisuuden viidakossa?

Myönteisyys laittaa jarrua negatiivisuudella. Optimismi tulee valita päivittäin uudelleen ja uudelleen. Se on ajatusten systemaattista siirtämistä kielteisyydestä myönteisyyteen. On tärkeää, että organisaatiot tunnistavat itselleen toimivat myönteiset käytännöt ja edistävät positiivisen, turvallisen ilmapiirin ja tunnekulttuurin rakentamista.

Kuulostaako helpolta tehtävältä, joka palkitaan kukoistuksella ja tuloksellisuudella? Kuvaan astuu kuitenkin inhimillisyys, eli ihmisten erilaisuus. Miten tulla toimeen jatkuvan valittajan tai välinpitämättömän henkilön kanssa?  Huh, raskaalta tuntuu ja vain ajatuksia siirtämällä myönteisyyteen asiat paranisivat. Tämän lisäksi tarvitaan vielä radiokanavan kääntämistä kevyemmälle taajuudelle.

Uusi suunta – levyn kääntäminen

Kysehän on siitä, että valittajan ja välinpitämättömän on otettava vastuuta oman käytöksen tuomista negatiivisista tunteista työpaikalla ja panostettava sekä omaan että työyhteisön hyvinvointiin.  Nyt tulisi enää saada heidät huomaamaan toimintansa tuomat negatiiviset vaikutukset työympäristöön; tavoitteena on oivaltaminen.  Työkaluiksi nousevat luottamuksen ja arvostuksen rakentaminen. Jokainen haluaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi.

Muistan yhden työryhmäni, jossa oli valittaja ja kaikkeen niin pessimistisesti suhtautuva henkilö, että myös minua ahdisti.  Olen ihminen, joka uskoo vahvasti optimismiin ja sen tuomaan myönteiseen realistisuuteen sekä ymmärrykseen ihmisen keskeneräisyydestä ja jatkuvasta kehittymisestä.

Ihmeitä tapahtuu: kuuntelemalla ja ymmärtämällä henkilön suorituspaineita löytyi uusi vaihde hänen, ryhmän ja työyhteisön arjessa.  Oivallukselle tarvittiin ryhmänjäsenten keskinäinen täydellinen hyväksyminen. Pala palalta rakensimme luottamusta kysymysten, kuuntelun, sparraamisen ja kiittämisen kautta.  Lisäksi tarvittiin itsemyötätuntoa; taitoa hyväksyä itsensä ja keskeneräisyys sekä sallia ajatus, että joskus hyvä on täydellinen. Näin stressi ja suorituspaineet helpottuivat, voimavarat vahvistuvat ja myönteisyydelle tuli tilaa. Vetäjän ominaisuudessa oli tärkeätä luoda turvallinen, luottamuksellinen, arvostava ihmiseltä ihmiselle ilmapiiri sekä ohjata ryhmää organisaation ja yksilöiden uudistumista tukien.  Nähdä hyvä ja potentiaali, jota jokaisessa ihmisessä on.

Meillä jokaisella on valtavat voimavarat ja osaaminen onnistua työelämässä. Pystymme myös selviytymään henkilökohtaisista haasteista, ja meillä on vastuu huolehtia palautumisestamme. Joka päivä voimme valita myönteisyyden ja nähdä hyvän ympärillämme. Voimme sallia itsellemme keskeneräisyyden, ja jolloin suorituspaineet vähenevät ja meille jää tilaa kasvaa elämän tiellä.

Myös me PeopleUPssa autamme ja tuemme, kun työarjessa mennään kovalla sykkeellä, tai jos haluat vahvistaa organisaation ja ihmisten voimavaroja ja suorituskykyä. Tutustu meidän On-Demand Coachingiin ja muihin valmennuspalveluihimme.

Mira Pakarinen
Kirjoittaja on PeopleUPn toimitusjohtaja, coach/PCC, valmentaja ja Positive Psychology Practitioner. Olethan Miraan yhteyksissä, jos haluat tukea johdon ja esihenkilöiden hyvinvointia, tuloksellisuutta, uudistumista ja oppimista. 

Tutustu Miraan täällä.

Kommentoi