Työyhteisöön kuuluminen

Vastuullisuus on välittämistä

Mira Pakarinen

Olipa pysäyttävää tutustua Helsinki Mission toteuttamaan Työelämän yksinäisyys 2022-barometriin. Sen mukaan joka neljäs suomalainen tuntee yksinäisyyttä työyhteisössä. Yhtenä esimerkkinä nostettiin 21-vuotias päivittäistavarakaupan vuokratyöntekijä, jonka yksinäisyys oli totaalista koko ensimmäisen vuoden. Tilanne on hieman helpottunut, mutta työntekijä kokee edelleen ulkopuolisuutta ja tahallista ulossulkemista, joka liittyy työpaikan hierarkiaan: verkkokauppaostosten keräilijät ja hyllyttäjät ovat työpaikan alinta kastia (Yle Työelämä 20.05.2022).

Mitä organisaatiot voivat tehdä?

Toisaalta yrityksissä on vahvaa työn imua ja energisiä ihmisiä huipputulosten kera. Mitä voisimme tehdä, jotta työyhteisöissä olisi entistä enemmän hyvinvointia, myönteistä työn imua, ja jokainen kokisi itsensä tervetulleeksi ja osaksi työyhteisöä riippumatta työsuhteen muodosta.

Työyhteisöissä johtajat ja esihenkilöt ovat avainasemassa vaikuttamassa yhteisöllisyyteen ja yhdessä onnistumisen kokemukseen. Vastuullinen johtaminen on välittämistä; kohdata aidosti ja tasavertaisesti jokainen tiimiläinen ja työyhteisön jäsen jokaisena työpäivänä.  Tulla nähdyksi! Vastuullisessa johtamisessa punaisena lankana toimii hyvinvoiva ja palveluasenteella toimiva esihenkilö ja johtaja, ja toiminnan fokuksessa on me.

Miten toimii vastuullisesti välittävä johtaja ja esihenkilö?

Esihenkilöillä tulisi olla mahdollisuus pysähtyä reflektoimaan omaa johtamista ja tiimin toimintaa; onko arki aidosti sujuvaa. Itsetuntemus on johtamisen ja mielentaitojen perusta hyvinvoinnille sekä suorituskyvylle. Ihmisten kohtaamiseen liittyy johtajan ja esihenkilön kyky tuntea ja kohdata itsensä erinomaisena, mutta myös keskeneräisenä ihmisenä. Itseään arvostava ja hyvin tunteva esihenkilö luo psykologisen turvallisuuden tiimiin, jossa ihmiset tulevat kuulluksi ja nähdyksi, jossa keskustellaan avoimesti, ja kaikki tietävät yhteiset pelisäännöt. Johtaja ja esihenkilö ennaltaehkäisee ongelmia ja uskaltaa puuttua asioihin, edistää yhteisöllisyyttä ja myönteisiä tunteita. Ja ennen kaikkea hän tukee arjessa tiimiläisten pystyvyysuskoa. On rinnalla kulkija, joka rohkaisee ja antaa myönteistä sekä kehittävää palautetta.

Huomaa hyvä toisessa ihmisessä

Johtajat ja esihenkilöt eivät kuitenkaan ole superihmisiä. Hyvinvoiviin työyhteisöihin tarvitsemme koko yhteisön sosiaalisia taitoja ja toimivia perehdytysprosesseja. Lisäksi on tärkeää, että työyhteisön jäsenillä on halu pysähtyä omien haitallisten, energiaa vievien ajatusmallien äärelle sekä rakentaa niiden tilalle toimivampia. Kaikki lähtee pienestä, mutta merkityksellisestä asiasta – huomaa hyvä toisessa ihmisessä. Näin varmistamme vuorovaikutuskanavan avautumisen.

Iloista ja rentouttavaa kesää! Itselläni lomakirjat odottavat jo lukijaansa 🙂

Mira Pakarinen
Kirjoittaja on PeopleUPn toimitusjohtaja, coach/PCC, valmentaja ja Positive Psychology Practitioner. Olethan Miraan yhteyksissä, jos haluat tukea johdon ja esihenkilöiden hyvinvointia, tuloksellisuutta, uudistumista ja oppimista. 

Kommentoi