Positiivisen johtamisen voima epävarmuuden ajassa

Mira Pakarinen

Johtajiin ja esihenkilöihin kohdistuu suuret odotukset työelämässä ja nyt vielä kokiessamme uhkaa ja stressiä maailman myllerryksessä, niin on tärkeä, että voimme löytää tapoja ylläpitää hyvää oloa ja tasapainoa johtamisessa. Positiivinen johtaminen toimii myös poikkeusajassa ja sen avulla voi edistää turvallisuutta, rauhallisuutta, hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Positiivisessa johtamisessa on kysymys positiivisen psykologian soveltamisesta johtajuuteen.

 

Seuraavassa vinkkejä kaikille, jotka tekevät arvokasta johtamistyötä turvallisuudentunteen ja positiivisen johtamisen kasvattamiseen arjessa:

  1. Tuntiessa itsesi jostain syystä stressaantuneeksi tai ahdistuneeksi työtilanteissa: Pysähdy ja hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Käynnistät kehon rauhoittumisjärjestelmän.
  2. Saatuasi itsesi rauhoitettua; katso tilannetta ulkopuolisin silmin; mitä tilanteessa tapahtui ja mitä omia vahvuuksia voit käyttää asian ratkaisemiseen sekä mihin tekemisessä tulee fokusoitua.
  3. Hyväksy, että työelämässä, sinulla ja johdettavillasi on haastavia tunteita ja salli myös epämieluisten tunteiden käsittely tiimissäsi. Kun niitä on mahdollista käsitellä, turvallisuus lisääntyy ja epämieluisat tunteet myös laimenevat. Äkillisissä muutoksissa tunnereaktiot voivat olla voimakkaitakin.
  4. Näe vahvuudet ja hyvä johdettavissasi sekä sanoita sitä. Myös myönteiset tunteet tarttuvat ja leviävät.
  5. Muutostilanteissa ja epävarmuuden ajassa, istuta tiimiisi suunnitelmallisuutta, rutiineja, jotka tuovat turvaa ja näyttävät suuntaa. Olethan tavoitettavissa ja aidosti läsnä ihmisille.
  6. Pitkän korona-ajan jälkeen ja maailman myllertäessä on tärkeätä, että mahdollistat jälleen työyhteisön ja tiimin vuorovaikutuksen. Ihmissuhteilla ja vuorovaikutuksella on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja onnistumisen kannalta. Vuorovaikutuksessa on hyvä edistää myönteisiä käytäntöjä, jotka vahvistavat yhteistä tekemistä sekä rauhallista olotilaa.
  7. Turvallista ja positiivista tunneilmapiiriä vahvistat kuuntelemalla, kysymällä, kiittämällä ja kannustamalla. Jaksathan myös kerrata asioita uudestaan ja uudestaan, vaikka joskus väsyttäisikin.
  8. Ja sitten vielä yksi merkityksellinen asia johtamistyöhösi; muistathan olla paras ystävä itsellesi. Tässä ajassa ystävällisyys ja inhimillisyys itselle vie eteenpäin ja saat aikaan parempia tuloksia.
 
Mira Pakarinen
Kirjoittaja on PeopleUPn toimitusjohtaja, coach/PCC, valmentaja ja Positive Psychology Practitioner. Olethan Miraan yhteyksissä, jos haluatte tukea johdon ja esihenkilöiden hyvinvointia, tuloksellisuutta, uudistumista ja oppimista. 

Tutustu Miraan täällä.

Kommentoi